Modificarea contractelor. Partea a V-a

contract 5

După patru articole pe acest subiect, am ajuns la finalul discuțiilor despre modificarea contractelor de lucrări aflate în execuție. Dacă în articolul precedent am explicat cum procedăm în cazul în care ne confruntăm cu schimbarea unor praguri valorice sau sume din contractul inițial, în această ultimă parte vom analiza modalitatea în care se face decontarea operaţiunilor sau activităţilor care pot fi considerate conexe obiectului principal al contractului. De asemenea, vom face câteva precizări legate de modificările excepționale care sunt permise odată ce un contract este în derulare. Pentru explicații adiționale, vă recomandăm cursurile de achiziții publice organizate de Express Learning.

Așa cum știm, mai ales cei care am fost implicați cel puțin o dată în executarea unor lucrări de investiții, de cele mai multe ori apar situații neprevăzute. Mai jos, detaliem câteva astfel de situații, dar și modul în care legea ne permite să le anticipăm sau să reducem impactul pe care acestea îl au asupra obiectivelor noastre. Vom începe cu modalitatea de decontare a operaţiunilor/activităţilor ce pot fi considerate conexe obiectului principal al contractului.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2016, vorbim despre:

  • cheltuielile privind protecţia mediului
  • cheltuielile privind relocările de utilităţi
  • cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice
  • alte cheltuieli care sunt independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii legale de achiziţie publică, dar care devin strict necesare pentru implementarea proiectelor

Pentru aceste situații, autoritățile contractante pot prevedea în contract, odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică, rezerve de implementare a proiectelor. Această categorie de cheltuieli face parte din investiţia de bază și reprezintă fie un procent din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază, fie o sumă fixă, dacă este cazul.

Ce este rezerva de implementare?

Rezerva de implementare este diferită de conceptul de cheltuieli diverse și neprevăzute datorită, în principal, modului în care sumele aferente sunt prevăzute în planul inițial. Așa cum am spus, această rezervă se introduce în propunerea financiară care trebuie depusă de ofertant (operatorul economic) fie ca procent, fie ca sumă fixă nominală, nemodificabilă. Acestea vor face parte dintr-o linie bugetară distinctă, dedicată anumitor articole/elemente evidenţiate la nivel general, având în vedere că necesitatea procurării acestora nu se află sub controlul vreuneia dintre părţile contractului, neputându-se anticipa frecvenţa apariţiei în practică.

De asemenea, spre deosebire de cheltuielile neprevăzute, rezerva de implementare nu poate fi folosită decât pentru articolele/elementele pentru care a fost destinată inițial. În aceste situații, decontarea se va face conform clauzelor de revizuire ce au fost prevăzute de la început în contract și care detaliază modul de stabilire a preţurilor articolelor/elementelor pentru care a fost constituită rezerva de implementare. Dacă aveți situtații punctuale în care procesul de decontare se dovedește dificil, vă invităm la cursurile de achiziții publice organizate de Express Learning, unde lectori experimentați vă vor putea oferi lămuriri.


contr5

Un exemplu de lucrări care s-ar încadra în această categorie ar fi relocarea rețelelor de utilități în cadrul unui contract de lucrări care are ca obiectiv construcția unei magistrale de metrou. Autoritatea contractantă consideră, încă de la momentul elaborării documentației de atribuire, că nu poate stabili cu exactitate cantitățile de lucrări aferente relocării reţelelor de utilităţi, indiferent cât de calitative ar fi studiile de teren realizate în etapa de pregătire a procedurii de atribuire. În acest caz, nu este posibilă cuantificarea la un nivel de detaliu ce ar permite o ofertare obiectivă. Așadar, pentru a gestiona acest risc și a nu compromite rezultatul competiției, autoritatea contractantă va introduce la nivelul formularului de propunere financiară o sumă nominală de X lei. Aceasta va fi trecută la capitolul „articole generale”, secţiunea „rezervă de implementare”, destinată decontării cantităţilor de lucrări aferente relocării reţelelor de utilităţi care vor fi identificate în procesul de implementare a contractului, după deschiderea frontului de lucru.

Cheltuielile suportate de ofertant în relație cu aceste lucrări vor fi decontate pe baza preţurilor de pe piaţă sau pe baza preţurilor aferente unor activităţi/articole similare existente în contractul rezultat în urma derulării procedurii de atribuire a acestuia.

Este important de menționat că nu este obligatorie cheltuirea în totalitate a acestei rezerve, ci strict suma necesară pentru destinația pentru care a fost alocată de la început în documentația de atribuire și doar dacă în procesul de execuție a lucrărilor apar situații care se încadrează în această destinație.

Modificări excepționale ale contractelor

Dacă credeați că am terminat cu tipurile de modificări care pot să apară pe parcursul derulării unui contract, ei bine, ar mai fi o categorie. Vorbim despre modificările excepționale, cele care apar atunci când ne confruntăm cu situații imprevizibile. Ce înseamnă „imprevizibil”? De exemplu, dacă ne referim la implicațiile hidrologice asupra proiectului nostru, imprevizibilitatea se poate fundamenta făcându-se referire la perioada necesară execuţiei lucrărilor şi statistica frecvenţei evenimentelor hidrologice în baza înregistrărilor istorice.

Așadar, dacă perioada de execuție este de trei ani, se poate prevedea, pe baza experienţei şi bunelor practici în domeniul aferent obiectului contractului, faptul că un asemenea eveniment se poate petrece (în medie) o dată la șase ani, iar un eveniment care se petrece o dată la 10 ani poate fi considerat ca fiind imprevizibil. În cazul în care condiţiile hidrologice au toate şansele să producă un efect major asupra execuţiei lucrărilor, vă recomandăm să definiți în contract condiţiile hidrologice imprevizibile şi să clarificați consecinţele condiţiilor hidrologice extreme.

În astfel de situații, autoritatea contractantă trebuie să își asume răspunderea că toate informaţiile relevante (condiţiile subterane şi hidrologice) au fost puse la dispoziţia tuturor operatorilor economici interesaţi înainte de data depunerii/pregătirii ofertelor şi că va comunica contractantului, la momentul semnării contractului şi oricând pe parcursul implementării acestuia, orice informaţie de această natură în posesia căreia va intra după data depunerii ofertelor. Acest lucru trebuie să se întâmple chiar dacă presupune o amânare a termenului până la care pot fi depuse ofertele. Mai multe informații și exemple despre această imprevizbilitate puteți afla la cursurile de achiziții publice organizate de Express Learning.

Este important de reținut că modificările excepționale sunt diferite de modificările substanțiale care presupun reluarea procedurii de atribuire și despre care am vorbit într-un articol anterior. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire al acest subietc, le așteptăm în secțiunea de comentarii sau pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați că ne găsiți și pe Instagram și YouTube. Tot acolo veți descoperi informații despre cursurile pe care Express Learning le susține în toată țara și programul detaliat al acestora.