Modificarea contractelor. Partea a IV-a

contract 4

Ne apropiem de finalul discuțiilor despre modificarea contractelor de achiziție publică. După ce am analizat contextul în care ni se permite acest lucru și modalitățile prin care putem duce la bun sfârșit un astfel de scenariu, a venit momentul să ne uităm la câteva exemple concrete. Mai jos am detaliat câteva situații în care se impune schimbarea unui acord între două părți, ce trebuie să avem în vedere în funcție de context, dar și cum putem să le simplificăm prin redactarea unei documentații de atribuire complete.

Vom începe cu modificările nesubstanțiale, despre care am vorbit mai pe larg în primul articol din această serie, dar și la cursurile și seminariile de achiziții publice organizate de Express Learning în toată țara. Aceste modificări pot fi adaptări la context practic sau ajustări ale pragului valoric.

Pentru adaptarea la contextul practic, un exemplu ar fi introducerea de către operatorul economic a unui subcontractant nou pe durata implementării contractului fără ca această variantă să fi fost prevăzută și detaliată în oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire. Aceasta poate fi considerată o modificare nesubstanțială, o pliere la situațiile concrete, doar dacă:

  • se respectă prevederile capitolului IV, secțiunea 1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
  • nu se subcontractează activități sau operațiuni principale, critice pentru atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin caietul de sarcini

Capitolul IV al H.G. nr. 395/2016 la care am făcut referire aici spune că este permisă adăugarea unui subcontractant nou dacă:

  • lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora

  • subcontractanţii incluși în contractul de achiziţie publică s-au retras sau au renunțat la lucrări

Este important să cunoașteți acest tip de prevederi, atât în calitate de autoritate contractantă, cât și ca operator economic, pentru a putea redacta o documentație de atribuire completă și concisă și pentru a implementa contractul cât mai eficient, respectând toate termenele asumate.

contra 4

Un alt exemplu de modificare nesubstanțială-adaptare la context practic ar fi schimbarea succesiunii fazelor de implementare a unor activităţi fără a afecta termenele contractuale, condiţiile de aplicare a criteriului de atribuire şi/sau preţul contractului. Mai multe detalii despre acest subiect puteți găsi în articolele anterioare ale seriei, dar și prin participarea la cursurile organizate de Express Learning la cerere, oriunde în țară. În cadrul acestor cursuri, lectori cu experiență parcurg partea teoretică și o argumentează și prin exemple practice.

Cum tratăm modificările unor praguri valorice

Atunci când vorbim de o modificare nesubstanțială a pragului valoric, ne putem imagina următorul scenariu. Pe durata implementării unui contract de lucrări, se decide ca intrarea principală ce se realizează printr-o uşă cu un preţ contractual de 300 lei este înlocuită cu două intrări adiacente și două uşi de alt tip, cu preţul de 200 lei fiecare. Valoarea modificării este de 100 lei. În astfel de cazuri, valoarea cumulată a modificărilor se calculează ca sumă aritmetică a valorilor nete ale acestor schimbări.

Ce trebuie să mai reținem atunci când vorbim de modificări de preț? Un aspect ar fi că fiecare dintre aceste ajustări va fi calculată pe baza unor prețuri similare din contract la care se aplică adaptările de rigoare. În cazul în care nu există prețuri similare, modificarea se va calcula pornind de la costul rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil. Atenție la acest profit rezonabil, întrucât termenul este unul relativ și adesea interpretat greșit. Recomandarea noastră pentru astfel de cazuri este ca acest caracter rezonabil să fie evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ care nu îl depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

Înainte de a aproba orice modificare de ordin financiar, autoritatea sau entitatea contractantă va trebui să documenteze și să justifice metodele care au fost folosite, cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare. Acești pași au ca scop prevenirea unor sancțiuni ulterioare ale organismelor de control cu privire la modul în care s-au cheltuit fondurile alocate pentru un anumit contract, mai ales când vorbim de bani publici.

Despre modificări ale valorilor din contract am mai discutat în primul articol al seriei, acolo unde am detaliat ce se întâmplă atunci când devine necesară achiziționarea unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. De asemenea, în articolul anterior (partea a treia a seriei), am discutat despre cum abordăm modificările de preț impuse de remăsurători—modificarea unor cantități de materiale—în cazul contractelor de lucrări.

În articolul următor din seria dedicată modificării contractelor de achiziție publică în curs de implementare/execuție, vom continua să oferim exemple practice și vom aborda subiecte precum decontarea operaţiunilor sau activităţilor care pot fi considerate conexe obiectului principal al contractului. Până atunci, așteptăm opiniile voastre legate de articolele noastre și temele abordate, dar și sugestii de situații la care să facem referire în postările ulterioare. Ne găsiți pe Facebook, Instagram și YouTube. Tot acolo veți descoperi informații despre cursurile pe care Express Learning le susține și programul detaliat al acestora. Vă puteți abona la canalul nostru de YouTube pentru a urmări toate clipurile noastre în care dezbatem chestiuni care țin de sistemul achizițiilor publice.